Ajurvédské procedury

Zdravý bio jídelníček

Jóga a meditace

Pobyty v přírodě

Ayurveda treatment

Chamak Ayurveda

Namaste! Vítejte na našich stránkách chamak – ájurvéda, které přinesou zářící zdraví do vašich těl.

Chamak je jasnost, třpytivost, lesk, úspěch, prosperita a vše, čeho můžete dosáhnout, když budete o své tělo po určitou dobu pečovat.

Co je ájurvéda?

Ájurvéda je 5000 let stará indická medicína, filozofie i životní styl.
Jedná se o holistickou metodu, jejímž hlavním principem je sebepoznání a život v souladu s osobní konstitucí a přírodními zákony.

Termín Ájurvéda je odvozen ze sanskrtských slov ayur (život) a véda (věda nebo vědění). Ájurvéda tedy znamená poznání života. Harmonizuje náš vnitřní a vnější svět.

Našich pět smyslů slouží jako brány mezi vnitřní a vnější sférou, protože pět velkých elementů éteru, vzduchu, ohně, vody a země tančí tanec stvoření kolem nás a uvnitř nás. Ájurvéda seskupuje těchto pět prvků do tří základních typů energie a funkčních principů, které jsou přítomné v každém a ve všem.

Všechno co zažíváme, ať už je to fyzická substance, myšlenka nebo emoce, má určité kvality. Starověké texty Ájurvédy, klasifikují tyto vlastnosti – v sanskrtu nazývané guny jako 10 párů protikladů, celkem tedy 20 vlastností. Teoreticky lze vše ve vesmíru popsat pomocí těchto gun neboli vlastností, včetně dóš. Základ ájurvédské léčby spočívá v rozpoznání, kdy se guny staly nadměrnými nebo nedostatečnými. Tento stav způsobuje nerovnováhu dóší a vede k onemocnění. Ájurvéda uplatňuje opačné vlastnosti k návratu a rovnováze.

Ájurvédská léčba začíná procesem vnitřní očisty, po které následuje speciální dieta, bylinné přípravky, masážní terapie, jóga a meditace. Ájurvéda se může kombinovat se standardní, konvenční lékařskou péčí.

Koncepty univerzální propojenosti, tělesné konstituce a životních sil jsou primárním základem ajurvédské medicíny. Cíle léčby pomáhají člověku dosáhnout odstranění nečistot, snížení symptomů, zvýšení odolnosti vůči nemocem, redukci stresu a zvýšení harmonie v životě. Ajurvédská léčba hojně využívá síly bylin a další rostlin, používá oleje a běžné koření.

Ayurveda making

Ájurvéda je postavena na harmonii naší bioenergie. Podle Ájurvédy má každý člověk od narození zcela specifický a vyvážený poměr tří DÓŠ, který je zcela individuální. Většinou převládá jedna nebo dvě DÓŠI. TŘI DÓŠI je diagnostická metoda, jejímž výsledkem je stanovení poměru tří základních temperamentů (sil) v každém z nás. V tomto smyslu hovoří Ájurvéda o lidech jako
o typech váta, pitta, nebo kapha, v závislosti na jejich tělesné stavbě, návycích a sklonech. Cílem Ájurvédy je tedy vzájemné vyrovnání a harmonizace těchto tří sil (temperamentů). DÓŠI ovládají metabolickou aktivitu, rovnováha mezi nimi je nezbytná pro zdraví člověka. Základní podmínkou zdraví je dobré trávení. Cílem ájurvédy je, aby se každý člověk naučil dokonale znát svoji konstituci, svůj tělesný a vnitřní stav a mohl odhadnout své síly a své slabosti. Uvědomělým pozorováním se následně rozvíjí cit pro to, co mu dělá dobře a co ne.

Ayurveda treatment oil

S využitím těchto základních principů Ájurvéda přizpůsobuje péči jedinečné konstituci každého jedince. Starověcí ájurvédští lékaři navíc vytvořili podrobné popisy akutních a chronických stavů (s úplnými popisem příčin, příznaků a symptomů) a vyvinuli rozsáhlé holistické léčebné protokoly. Preventivní péče a léčba nemocí spadá do osmi větví Ájurvédy, mezi které patří:

  • Kaayachikitsa – vnitřní lékařství
  • Baalachikitsa – Pediatrie
  • Bhuta Vidya – Psychiatrie
  • Shalakya tantra – léčba uší, nosu a krku
  • Shalya Tantra – chirurgie (dnes se ve Spojených státech nepraktikuje)
  • Vishagara Vairódh Tantra – Toxikologie
  • Jarachikitsa/Rasayana – geriatrie a omlazení
  • Vajikarana – afrodiziakální terapie, plodnost a početí

Zjistěte více o léčebném programu Panchakarma

„Ať jsou všechny živé bytosti v tomto i všech ostatních vesmírech navždy šťastné.”

„Zdravý zevnějšek začíná uvnitř.”

„Očisti své tělo a osvoboď svou duši.”